Tổng kết 2012

Học sinh lớp Sơ cấp 2 và 3 trình diễn bài 'I believe' kết thúc Lễ Tổng kết 2011-2012 

Tiết mục Hát Múa 'I just can't wait to be king' do học sinh lớp Sơ cấp 3 trình bày

Tiết mục Sailormen do học sinh lớp Sơ cấp 2 trình bày

Hoàng Vũ Quang Huy (Trung cấp 3) thuyết trình đề tài 'Giáo dục' cuối năm 2011-2012


Thuyết trình về Ẩm thực Quốc tế của học sinh Trung cấp 2: Mai Chi, Hồng Anh, Duy Bằng


Thuyết trình đề tài 'We Care' của học sinh Trung cấp 3: Kim Trang, Phan Anh, Cao Anh, Tâm My


Màn kết 'I Bielive' của học sinh Sơ cấp 1-2 trong Lễ tổng kết năm học 2011-2012


Tranh thủ tao dáng chụp hình trước buổi lễ

Quang cảnh Lễ tổng kết năm học 2011-2012