Halloween 2012


Học sinh lớp Sơ cấp 2 và 3 nhảy Gangnam Style với cô Ý Nhi Lê Hoàng, vũ công/biên đạo múa đến từ Mỹ


Lớp Trung cấp 2 khởi động trước khi nhảy


Những gương mặt hóa trang ấn tượng nhất


Học sinh lớp Sơ cấp 3 duyệt kịch bản 'Ngôi nhà Ma ám'Học sinh lớp Sơ cấp 1-2 chuẩn bị diễn vở 'Ngôi nhà Ma'


Lớp Trung cấp 3 nhiệt tình tập luyện điệu nhảy Gangnam Style do cô Ý Nhi hướng dẫn


Cô Sally và các bóng ma lớp Sơ cấp 2-3


Diễn viên Ngôi nhà ma lớp Trung cấp 3 tập diễn cùng cô Claire