Tổng kết Hè 2018


Vừa qua, eClass đã tổ chức Lễ Tổng kết Hè 2018. Các bạn đã trình diễn đọc thơ, diễn kịch, đọc bản tin với sự tham dự của phụ huynh và học sinh cùng khóa. Đây là thành quả mà các bạn cùng giáo viên đã nỗ lực rèn luyện trong suốt hai tháng qua.

Kết thúc Học kỳ Hè, bạn nào cũng có những kỷ niệm đẹp với bạn bè, thầy cô, chuẩn bị cho học kỳ mới sắp đến.