Vòng Toàn cầu WSC tại Kuala Lumpur 2018

Từ ngày 17-24/6/2018, đoàn học sinh eClass tham gia Vòng Toàn cầu của cuộc thi the World Scholar's Cup tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Học sinh đoạt nhiều giải cá nhân và đồng đội trong tất cả các hạng mục: Challenge (gồm 6 môn), Writing, Debate và Bowl. Tất cả học sinh bảng Juniors của eClass đều đạt đủ điểm để vào vòng Tournament of Champions tại ĐH Yale (Mỹ).