Cơ sở Vật chất và Tài Nguyên


Lớp eClass được trang bị cơ sở vật chất và tài nguyên giảng dạy/học tập hiện đại, bao gồm:

- Thư viện sách đọc theo trình độ và tài liệu tham khảo cho học sinh thuộc mọi lứa tuổi từ 4-18 ;

- Bảng tương tác;

- Máy tính xách tay;

- Diễn đàn và Work Space trực tuyến giúp Phụ huynh và Học sinh truy cập thông tin bài tập về nhà, nộp bài tập, nhận thông báo của giáo viên, trao đổi thông tin.