Kiểm tra/ Đánh giá và Phân loại trình độ

- Đánh giá theo Tiêu chuẩn Chương trình Phổ thông Mỹ:  Học sinh eClass sẽ làm các bài kiểm tra định kỳ theo Chương trình Phổ thông Mỹ, nhằm so sánh với mặt bằng chung của học sinh Mỹ và khả năng hòa nhập của học sinh khi chuyển sang các trường Quốc tế (100% tiếng Anh) tại Việt Nam và khi du học. 

- Đánh giá theo Khung tham chiếu Châu Âu, Chương trình Tiếng Anh Cambridge, IELTS và TOEFL iBT:  Ngoài ra, eClass kết hợp nội dung giảng dạy và đánh giá theo tiêu chuẩn các kỳ thi phổ biến áp dụng cho học sinh các nước không nói tiếng Anh bao gồm các kỳ thi Cambridge (Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE, CAE and CPE), IELTS, và TOEFL iBT.

Bảng dưới đây so sánh trình độ các lớp học tại eClass với các kỳ thi phổ biến dành cho học sinh các nước không nói tiếng Anh và cấp lớp của học sinh phổ thông Mỹ. Bảng chỉ có tính chất tham khảo, dựa trên thông tin trên trang web của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ, và Trung tâm Khảo thí Quốc tế Cambridge.


- Phần mềm kiểm tra SRI: http://teacher.scholastic.com/products/sri_reading_assessment/index.htm

- Học sinh vào kiểm tra SRI tại địa chỉ: http://172.16.10.6:55880/slms/studentaccess