Phương pháp Giảng dạy

      

Mô hình giảng dạy tại eClass được thiết kế nhằm đảm bảo kết hợp hài hòa giữa hướng dẫn của giáo viên, các hoạt động thảo luận, hợp tác theo lớp, theo nhóm và cơ hội làm việc độc lập của học sinh.

Phương pháp học tra cứu: Tại eClass, chúng tôi áp dụng phương pháp học tra cứu (inquiry-based). Mỗi bài giảng được thiết kế theo một chủ đề nhất định (ví dụ, Sức khỏe, Động đất, Sinh vật biển,...). Các kỹ năng ngôn ngữ bao gồm nghe, nói, đọc, viết và kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận, thuyết trình,... sẽ được lồng ghép vào trong quá trình nghiên cứu chủ đề. 

Phân loại học sinh: Mỗi học sinh eClass sẽ được đánh giá trình độ và giao bài tập, sách đọc theo đúng trình độ, đảm bảo các em có thể phát triển theo khả năng và tốc độ riêng của mỗi cá nhân.

Công nghệ Thông tin: Trong quá trình học tập, lớp eClass đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào trong bài giảng và hoạt động học tập giúp học sinh tiếp cận và sử dụng thuần thục các ứng dụng CNTT cần thiết phục vụ học tập và công việc. Mỗi học sinh eClass được cấp một tài khoản đọc sách trên mạng, bách khoa toàn thư Encarta, Britannica và chương trình Discovery Education. Ngoài ra, lớp có diễn đàn và workspace trực tuyến phục vụ trao đổi thông tin giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh, theo dõi và làm bài tập, kết quả học tập, hành vi ứng xử, tin tức, ...