Giáo trìnhTại eClass, học sinh sẽ được học đầy đủ các môn học tiếng Anh theo đúng chương trình Phổ thông Anh, Mỹ 

cho từng cấp lớp, bao gồm:


- Ngữ âm (Phonics)

- Đánh vần (Spelling)

- Đọc sách (Guided Reading)

- Từ vựng (Vocabulary)

- Suy luận (Critical Thinking)

- Ngữ pháp (Grammar and Language Conventions)

- Viết (các dạng văn bản) (Writing Types)

- Nghiên cứu chủ đề (Research)

- Diễn thuyết/ Kịch nghệ (Public Speaking/ Drama)


Do được học theo đúng Chương trình Phổ thông Anh, Mỹ, học sinh eClass sẽ dễ dàng chuyển tiếp qua các trường quốc tế (BIS, AIS, ISHCM, ...), hoặc vào các trường phổ thông, đại học Anh, Mỹ, Úc, và Singapore.